Taustaa

Briljantti-projekti aloitettiin lukiossamme marraskuussa 2010. Ideana oli osallistua opetushallituksen Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan opetuksen kehittämishankkeeseen (www.lahjakkuus.fi) kuuluvan Briljantti –verkkolehden julkaisuun yhdellä numerolla. Pian kuitenkin huomattiin, että Briljanttia jatkettaisiin Ressussa vielä varsinaisen opetushallituksen hankkeen päätyttyäkin.

Opetushallituksen internetsivulla lukee: "Julkaisun tarkoituksena on esitellä paikallista opetuksen kehittämistyötä." Ressun lukion Briljantti ei kuitenkaan esittele erinäisiä koulussamme tapahtuvia projekteja, joilla opetustamme pyritään kehittämään. Ressun lukion nettilehti Briljantti on itsessään yksi lukiomme tavoista tukea opiskelijoiden oppimista antamalla opiskelijoille väylä julkaista omia tekstejään.

Näillä sivuilla on luettavissa yhteisen työn tulos. Ressun lukion Briljantissa kannatamme ajatusta siitä, että lahjakkuutta tärkeämpää on työnteko. Tahdommekin kiittää kouluamme opiskelijoidensa työn tukemisesta!